ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความรู้ทั่วwrite my essayไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก โดยมีความคิดที่ว่าขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อที่สูงขึ้นตามมา

นอกจากนี้ การคมนาคมขนส่ง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศessaytyper how does it workรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยังมาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม และสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย

 

 1 1. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ภาษา : อินโดนีเซีย
สกุลเงิน : รูเปียห์
 2 2. ประเทศมาเลเซีย
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ภาษา : มาเลย์ อังกฤษ จีน
สกุลเงิน : ริงกิต
 3 3. ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ภาษา : ฟิลิปิโน อังกฤษ
สกุลเงิน : เปโซ
 4 4. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ภาษา : มาเลย์ จีนกลาง
สกุลเงิน : ดอลล่าร์สิงคโปร์
 5 5. ประเทศไทย
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภาษา : ไทย
สกุลเงิน : บาท
 6 6. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ภาษา : มาเลย์ อังกฤษ จีน
สกุลเงิน : ดอลล่าร์บรูไน
 7 7. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
ภาษา : มาเลย์ อังกฤษ จีน
สกุลเงิน : ด่ง
 8 8. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ภาษา : ลาว
สกุลเงิน : กีบ
 9 9. ประเทศสหภาพพม่า
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหาร
ภาษา : พม่า
สกุลเงิน : จ๊าด
 10 10. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภาษา : เขมร อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน
สกุลเงิน : เรียล


เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30