การวางแผนใช้จ่ายเงินในครัวเรือน

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นบ่งบอกถึงการดำรงชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชีวิwrite my paperตของตัวเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัวได้

ซึ่งการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมนั้น จะต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ถ้าหากพบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย ก็จะต้องหาแนวทางนำเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินหรือรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นมีแนวทางดังนี้

  1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น
  2. การลดรายจ่ายที่จำเป็น เพื่อสร้างนิสัยการประxyz textbooksหยัด อดออม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทานเอง เพื่อช่วยลดค่าอาหาร เป็นต้น
  3. การเพิ่มรายรับ หารายได้เสริมนอกเวลาทำงานปกติ เช่น การใช้เวลาว่างรับจ้างพิมพ์งาน หรือทำในสิ่งที่ตนเองถนัด การขายอาหาร เป็นต้น
  4. ตกลงกันภายในครอบครัว ให้ร่วมกันประหยัด อดออม ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จำเป็น และช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจดบันทึกรายการต่างๆ ที่เป็นเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคี และลักษณะนิสัยอดออม ประหยัดภายในครอบครัว มีความพอเพียง

ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน สามารถนำมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้

อ้างอิงจาก : http://www.govesite.com/uploads/201312181854364ac0yKN/store/20131219212148fAXw97a.pdf

คณะบัญชี


เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30